NOWOŚCI

Artykuł o nas!
Znajdź nas w katalogu!
Lokalnie o nas!
Laureaci Konkursu!
Jesteśmy w mediach!

WYDARZENIA

11-13 czerwca Solar Networks po raz pierwszy weźmie udział w Warsaw Humanitarian Expo – unikatowej inicjatywie w Europie Środkowo-Wschodniej, która pozwala na przedstawienie oferty produktowej dla działań humanitarnych i rozwojowych.

Nasz udział w wydarzeniu odbył się w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkpolska” współfinansowanego ze środków Wielkpolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu

Od 10 do 13 marca 2019 r. wzięliśmy udział w NAPEC 2019 – największych międzynarodowych targach przemysłu naftowego i gazowego w Afryce. Poświęcone działalnościom skoncentrowanym wokół działalności związanej z ropą naftową i gazem.

Horyzont 2020 jest kluczowym programem w dziedzinie badań i innowacji, trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. Głównym jego celem jest przyczynianie się do zbudowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy poprzez wspieranie badań, rozwoju i innowacji.

Mobilność = Zysk = Wiele możliwości