NOWOŚCI

WYDARZENIA

NAPEC 2019

Od 10 do 13 marca 2019 r. wzięliśmy udział w NAPEC 2019 – największych międzynarodowych targach przemysłu naftowego i gazowego w Afryce. Poświęcone działalnościom skoncentrowanym wokół działalności związanej z ropą naftową i gazem.

Horyzont 2020

Horyzont 2020 jest kluczowym programem w dziedzinie badań i innowacji, trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. Głównym jego celem jest przyczynianie się do zbudowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy poprzez wspieranie badań, rozwoju i innowacji.

TENEWA - Together for Energy, Environment and Water

W listopadzie 2018r. dołączyliśmy do kameruńskiego programu TENEWA – Together for Energy, Environment and Water . Naszymi działaniami staramy się wspierać główne cele programu TENEWA. 

High-Level Forum Africa-Europe

Prezydent Republiki Ruandy oraz kanclerz Republiki Austrii w dniach 17-18 grudnia 2018 r. zorganizowali High-level Forum Africa Europe we Wiedniu. Było to forum gdzie spotkały się głowy państw afrykańskich i europejskich, prezesi światowych firm, a także innowacyjni przedsiębiorcy

Mobilność = Zysk = Wiele możliwości