MOBILE SOLAR CONTAINER

Czym jest?

  • Mobile Solar Container (MSC) jest urządzeniem wykorzystującym promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej.

  • Mobile Solar Container wyposażony jest w wysokiej jakości panele fotowoltaiczne, regulatory ładowania oraz wysoko sprawne akumulatory do gromadzenia wyprodukowanej energii.

  • Wytworzoną energię w MSC można zużywać na bieżące potrzeby lub dzięki akumulatorom pobierać energię w ciągu nocy. Za pomocą regulatorów ładowania ustalamy plan poboru energii elektrycznej.

  • MSC jest alternatywą dla agregatów prądotwórczych.

MOBILNE MOŻLIWOŚCI

  • Główną zaletą urządzenia jest jego mobilny charakter co sprawia, że można go użytkować w różnych miejscach oraz zasilać np. bazy wojskowe, tereny, które nie mają dostępu do elektryczności, tereny dotknięte kataklizmami, szpitale polowe, szkoły oraz całe jednostki osadnicze.

  • Urządzenie w bardzo łatwy sposób się transportuje a dzięki umieszczeniu wszystkich ruchomych elementów wyposażenia wewnątrz kontenera, możliwe jest szybkie rozłożenie oraz złożenie urządzenia w zależności od zaistniałej sytuacji np. ewakuacyjnej, burzy lub innych niesprzyjających warunków (ok. 2 godziny).

  • MSC jest przystosowany do pracy w najtrudniejszych warunkach terenowych. Można go rozstawić na podłożu nierównym. Ponadto system wysuwny jest zaprojektowany w taki sposób, aby nie przedostawały się do niego zabrudzenia mogące zaburzyć jego mobilna funkcjonalność.

WYDARZENIA

Horyzont 2020

Horyzont 2020 jest kluczowym programem w dziedzinie badań i innowacji, trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. Głównym jego celem jest przyczynianie się do zbudowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy poprzez wspieranie badań, rozwoju i innowacji.

TENEWA - Together for Energy, Environment and Water

W listopadzie 2018r. dołączyliśmy do kameruńskiego programu TENEWA – Together for Energy, Environment and Water . Naszymi działaniami staramy się wspierać główne cele programu TENEWA. 

High-Level Forum Africa-Europe

Prezydent Republiki Ruandy oraz kanclerz Republiki Austrii w dniach 17-18 grudnia 2018 r. zorganizowali High-level Forum Africa Europe we Wiedniu. Było to forum gdzie spotkały się głowy państw afrykańskich i europejskich, prezesi światowych firm, a także innowacyjni przedsiębiorcy

Combat Engineer

Od 16 do 18 października 2018 r. wzięliśmy udział w Combat Engineer. Jest to największa w Europie konferencja, dedykowana inżynierii wojskowej, która omawia i prezentuje jej innowacyjne możliwości i rozwiązania branżowe.

Mobilność = Zysk = Wiele możliwości