European Development Days (EDD) 2018

W dniach 5 i 6 czerwca 2018 r. w Brukseli odbyły się Europejskie Dni Rozwoju (European Development Days EDD). Tegoroczna, już dwunasta, edycja koncentrowała się na kobietach i dziewczętach i potrzebie ich pełnego i równego udziału. Impreza stanowi platformę wymiany międzynarodowej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie miało na celu połączenie zaangażowania Unii Europejskiej na rzecz równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030.

Firma Solar Networks Sp. z o.o. przedstawiła swój produkt, jakim jest MSC, który może zapewnić zrównoważony dostęp do niezawodnej i bezpiecznej energii elektrycznej jako kluczowy czynnik decydujący o jakości życia i możliwościach rozwoju człowieka.

Zapewnienie pewnej lokalizacji zrównoważonego dostępu do energii elektrycznej uczyni każde miejsce bardziej otwartym na perspektywy społeczno-ekonomiczne, finansowe i edukacyjne. Daje impuls do tego, aby coś się wydarzyło, a dobry początek przyniesie rzeczywistą zmianę.