HORYZONT 2020

Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

Horyzont 2020 jest kluczowym programem w dziedzinie badań i innowacji, trwającym od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r. Jego budżet to 77,028 mld euro. Głównym jego celem jest przyczynianie się do zbudowania społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy poprzez wspieranie badań, rozwoju i innowacji. Dzięki temu Horyzont 2020 przyczynia się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie badań i rozwoju, w tym m.in. do zwiększenia wydatkowania do 3% PKB na finansowanie badań naukowych i rozwoju w całej Unii do 2020 r.

 

Program Horyzont 2020 oparty jest na trzech filarach:

  1. Wzmocnieniu doskonałej bazy naukowej, w celu podniesienia zdolności Unii do osiągania światowej klasy wybitnych osiągnięć naukowych,

  2. Promowaniu wiodącej pozycji w przemyśle w celu wspierania przedsiębiorstw, w tym MŚP i innowacji,

  3. Stawianiu czoła wyzwaniom społecznym, w celu realizacji zadań określonych w strategii „Europa 2020” poprzez wsparcie działań obejmujących pełny cykl innowacyjny od badań po wprowadzenie na rynek.

więcej informacji o programie na stronie https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Od października 2018r. trwały prace nad zbudowaniem konsorcjum składającego się z państw członkowskich Unii Europejskiej jak i z krajów spoza UE oraz wspólnym stworzeniem wniosku o dofinansowanie innowacyjnego projektu jakim jest projekt CONTINGENCY “CONTaINerised renewable electricity GENeration for off-grid Communities as a plug & plaY solution”. Efektem tej współpracy jest gotowy wniosek, przedłożony Komisji Europejskiej w grudniu 2018r. Wśród 16 krajów i organizacji uczestniczących w projekcie oprócz Solar Networks znalazły się min.: CIRCE (Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos) z Hiszpanii, CERTH (Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis) z Grecji, Uniwersytet w Genui (Włochy), ARE (Alliance for Rural Electrification) z Belgii, Instytut Badań Geologicznych i Energetycznych (Instituto de Investigación Geológico y Energético) z Ekwadoru, czy też Niemiecki Uniwersytet Jordański (German Jordanian University).Ogólnym celem projektu CONTINGENCY jest zbudowanie kompletnego i wykwalifikowanego systemu kontenerowego typu „plug and play” (podłącz i używaj) do produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł i sprawdzenie niezawodności urządzenia w trzech różnych lokalizacjach (Floreana, Jordania, Burundi), w których występują znaczne wahania warunków klimatycznych i gdzie jest zróżnicowany dostęp do odnawialnych źródeł energii. Nasz system ma być nie tylko nowoczesny, solidny, zarządzany zdalnie, ale i opłacalny dla społeczności żyjących poza siecią energetyczną.