Misja szkoleniowa w Genewie

Spółka Solar Networks od 13 do 15 lutego 2018 r. brała udział w misji szkoleniowej w Genewie, która była zorganizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Spotkanie było poświęcone zamówieniom publicznym w organizacjach międzynarodowych, obecni byli zarówno przedsiębiorcy jak i przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej oraz członkowie instytucji otoczenia biznesu.

Misja miała na celu przedstawienie możliwości biznesowych jakie daje rynek zamówień publicznych organizacji międzynarodowych.

W trakcie misji Solar Networks Sp. z o.o. spotkała się z przedstawicielami Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju oraz Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych. Wzięliśmy, także udział w spotkaniach  z ekspertami w dziedzinie zamówień publicznych reprezentującymi Biuro Narodów Zjednoczonych w Genewie i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Spotkaniem zamykającym wizytę była wizyta Ambasadora Zbigniewa Czecha oraz personelu Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze NZ w Genewie.