Opracowanie prototypu Mobilnego Kontenera Solarnego

Dofinansowanie:

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w ramach programu priorytetowego nr 5.11.1 „Międzydziedzinowe SOKÓŁ – Wdrożenie Innowacyjnych Technologii Środowiskowych”

Główny cel projektu:

opracowanie prototypu innowacyjnego, mobilnego kontenera solarnego (urządzenia solarnego przeznaczonego do pozyskiwania i konwersji energii elektrycznej z energii słonecznej oraz jej magazynowania), przeznaczonego do zastosowania na terenach trudno dostępnych, na obszarach objętych kryzysami/katastrofami lub w miejscach, gdzie warunki są utrudnione, a sieci elektroenergetyczne nie działają, są słabo rozwinięte lub w ogóle brak jest infrastruktury elektroenergetycznej. Urządzenie będzie produkować energię elektryczną z promieni słonecznych i dzięki inwerterowi zamieni prąd stały płynący z paneli na prąd zmienny wykorzystywany w odbiornikach energii elektrycznej, co pozwoli użytkownikom na przyłączanie wielu, różnych urządzeń wykorzystywanych w życiu codziennym. Możliwe będzie przyłączanie mniejszych odbiorników zasilanych napięciem 220 V oraz większych odbiorników zasilanych napięciem 380 V.

Problem badawczy:

opracowanie działającego prototypu MKS z uwzględnieniem wszystkich kluczowych cech wymaganych od tego typu urządzenia niezbędnych do zapewnienia akceptacji urządzenia przez rynek, w szczególności:

– weryfikacja poprawności obecnie przygotowanej dokumentacji konstrukcyjnej (ewentualnie jej modyfikacja i optymalizacja),

– weryfikacja sprawności mechanicznej prototypu i optymalizacja niedoskonałości,

– weryfikacja efektywności energetycznej,

– demonstracje, testowanie i walidacja produktu w warunkach rzeczywistych (sprawny prototyp będzie mógł być wykorzystany do celów przed komercyjnych– demonstracje produktu dla potencjalnych klientów i testy w różnych szerokościach geograficznych).

Wartość projektu:

369 000,00 zł

Wartość dofinansowania:

240 000,00 zł

Opracowano przy współudziale:

Business Consulting Resulto Sp. z o.o. http://www.resulto.pl/