POWERGEN Africa

W dniach 14-16 maja 2019 r.

 bierzemy udział w POWERGEN AFRICA w Kapsztadzie w RPA! Nasz udział dofinansowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.