Słoneczna internacjonalizacja Mobile Solar Container

Dofinansowanie:

poddziałanie 3.3.3 WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Główny cel projektu:

przeprowadzenie przez Solar Networks Sp. z o. o. działań prowadzących do wprowadzenia do eksportu na rynek algierski innowacyjnego Mobile Solar Container (MSC) – urządzenia solarnego przeznaczonego do pozyskiwania i konwersji energii elektrycznej z energii słonecznej oraz jej magazynowania. MSC jest alternatywą spalinowych agregatów prądotwórczych oraz odpowiedzią na stałe zapotrzebowanie na elektryczność  na terenach trudno dostępnych, na obszarach objętych kryzysami/katastrofami lub w miejscach, gdzie warunki są utrudnione, a sieci elektroenergetyczne nie działają, są słabo rozwinięte lub w ogóle brak jest infrastruktury elektroenergetycznej.

Wartość projektu:

292 700,00 zł

Wartość dofinansowania:

248 795,00 zł