Technologie

Mobile Solar Container

(MSC)

jest naszą największą dumą. Był on iskrą zapalną do tego, aby nasza firma powstała. Ważnym zaznaczenia jest fakt, iż jesteśmy właścicielem patentu na MSC.

Dlaczego powstał MSC?

MSC powstał jako alternatywa dla spalinowych agregatów, w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na elektryczność. Ma być on narzędziem do zniesienia wykluczenia energetycznego. Obecnie ponad miliard osób na świecie nie posiada dostępu do elektryczności, a następnie tyle wytwarza prąd ze spalinowych agregatów prądotwórczych, które często są przestarzałe, szkodliwe dla środowiska i powodują samozapłony, co sprawia, że staja się bardzo niebezpieczne. MSC produkuje czystą energię elektryczną z ogniw fotowoltaicznych. Energię tę można w dowolny sposób spożytkować, zasilając urządzenia elektryczne. MSC jest wyposażony również w regulatory ładowania oraz wysokosprawne akumulatory do gromadzenia wyprodukowanej energii, co pozwala zużywać energię wytworzoną w dzień, na bieżące potrzeby np. po zachodzie słońca.

Czym jest

Mobile Solar Container?


Naturalna energia

MSC jest urządzeniem wykorzystującym promienie słoneczne do produkcji energii elektrycznej.

Wysoka jakość

Wyposażony w wysokiej jakości panele fotowoltaiczne, regulatory ładowania oraz wysokosprawne akumulatory do gromadzenia wyprodukowanej energii elektrycznej.

Alternatywne źródło

Jest alternatywą dla wszelkich agregatów prądotwórczych.

Jakie są zalety

MSC

Mobilność

Można go używać w różnych miejscach i przenosić tam gdzie jest potrzebna elektryczność, może być wykorzystany np. na terenach dotkniętych kataklizmami, przez terenowe bazy wojskowe, przez szpitale polowe, szkoły oraz jednostki osadnicze.

Łatwy transport

Poprzez umieszczenie wszelkich ruchomych elementów wyposażenia wewnątrz kontenera, który umożliwia jego szybkie rozłożenie oraz złożenie w zależności od zaistniałej sytuacji, np. ewakuacyjnej, burzy lub innych niesprzyjających warunków.

Funkcjonalność

Przystosowany jest do pracy w najtrudniejszych warunkach terenowych. Można go rozstawiać na nierównym podłożu. Ponadto system wysuwny jest zaprojektowany tak, aby do jego wnętrza nie dostawały się zabrudzenia mogące zaburzyć jego mobilną funkcjonalność.

Czysta energia

Nie generuje odpadów ani skutków ubocznych podczas produkcji energii elektrycznej, co za tym idzie w swoim otoczeniu nie generuje zanieczyszczeń ani hałasu.

Magazyn energii

Kontener wyposażony jest w akumulator, co pozwala zużywać energię wytworzoną w dzień, na bieżące potrzeby np. po zachodzie słońca.