TENEWA

TENEWA - Together for Energy, Environment and Water

W listopadzie 2018r. dołączyliśmy do kameruńskiego programu TENEWA – Together for Energy, Environment and Water

Naszymi działaniami staramy się wspierać główne cele programu TENEWA czyli:

– poprawę efektywności energetycznej dzięki rozwijaniu technologii;

– rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz rozbudowy infrastruktury energetycznej;

–  opracowanie aktualizacji dla technologii i rozbudowy systemów energetycznych;

– ograniczenie korzystania z paliw kopalnych;

– zapewnienie wszystkim dostępu do niezawodnych, zrównoważonych, nowoczesnych i przystępnych cenowo usług energetycznych;

– zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych;