TENEWA

TENEWA - Together for Energy, Environment and Water

W listopadzie 2018r. dołączyliśmy do kameruńskiego programu TENEWA – Together for Energy, Environment and Water

Naszymi działaniami staramy się wspierać główne cele programu TENEWA czyli:
– poprawę efektywności energetycznej dzięki rozwijaniu technologii;
– rozwój współpracy międzynarodowej na rzecz rozbudowy infrastruktury energetycznej;
–  opracowanie aktualizacji dla technologii i rozbudowy systemów energetycznych;
– ograniczenie korzystania z paliw kopalnych;
– zapewnienie wszystkim dostępu do niezawodnych, zrównoważonych, nowoczesnych i przystępnych cenowo usług energetycznych;
– zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych;